• Angličtina
Home2021-03-02T17:35:43+01:00

Mezinárodní daňové
a právní služby

Pro obchodní a soukromé klienty

Naše služby

Zaměřujeme se na holistický přístup k finančním a daňovým otázkám obchodních a soukromých klientů

Daňové záležitosti v dnešní době hrají v mezinárodním obchodním prostředí rozhodující roli. Ovlivňují rozhodnutí, týkající se investic, rozvoje nového podnikání, vstupu na nový trh, spolupráce s mezinárodními partnery nebo přemístěním do jiné země.

Finanční, daňové a právní záležitosti se proto vždy prolínají.

O nás

Naše služby

Daňové plánování je velmi složitým procesem kvůli specifickým nastavením daňových systémů v různých zemích, které vyžadují hluboké znalosti pravidel přeshraničního zdanění

Zjistit více

Poskytujeme pomoc s vyplňováním bankovních formulářů o dodržování předpisů a účastníme se jednání s bankami ohledně daňových záležitostí našich klientů

Zjistit více

Finanční data jsou hlavním zdrojem informací pro rozhodnutí managementu. Poskytujeme analýzu finančních údajů pro nově založené společnosti a kontrolujeme externí auditory

Zjistit více

Primárním cílem je zachování hodnoty fondů po řadu let. Posuzujeme vliv zdanění u mezinárodně založených investic

Zjistit více

“Vážení klienti,

nedávné daňové právní akty EU byly původně navrženy s cílem harmonizovat vnitřní trh a zajistit spravedlivé zdanění v členských státech. Zároveň na daňové poplatníky uvalily další zátěž, aby všechna nově přijatá právní a daňová pravidla dodržovali, co vede ke značným časovým a administrativním nákladům.

Jsme připraveni Vám pomoci s problémy v oblasti daňí, financí, práva a complienace, kterým čelíte v průběhu obchodní činnosti nebo osobního života. 

Olena Bokan

Partner

Nedávné aktualizace blogu

Všechny příspěvky